about


 

Adoráble ART+DESIGN beweegt zich op het snijvlak van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving. In dit fascinerende domein toont de galerie uitgekiende combinaties van 2- en 3-D werk en spannende, aantrekkelijk vormgegeven gebruiksvoorwerpen. De rijkdom van bewust gecreëerde, gedurfde ontmoetingen tussen bijzondere, kwalitatief hoogwaardige artefacten verrast telkens weer.

De kunstenaars en ontwerpers komen uit binnen- en buitenland. Zij staan garant voor modern design en unieke kunstwerken, die samen en elk afzonderlijk de geest prikkelen en waar een liefhebber voor valt.

Adoráble ART+DESIGN is aanwezig op in Nederland en internationaal toonaangevende kunstbeurzen als KunstRai, Amsterdam / Art The Hague, Den Haag / OBJECT, Rotterdam / BIG ART, Amsterdam / shared stand op PAN, Amsterdam. In het buitenland representeert Adoráble haar kunstenaars op COLLECT, een maatgevende internationale beurs voor hedendaagse kunst en design te London en ook online via ARTSY.

In de galerie, gevestigd op de bel-etage van een chique herenhuis te Den Haag, organiseert Adoráble naast exclusieve ontvangsten en presentaties op uitnodiging, per jaar 6 tentoonstellingen.
Op het programma van 2023 – 2024 staat nieuwe samenwerking met twee gevestigde midcarriere kunstenaars, Nicolas Lefeuvre / Portugal and Catdogville / Zweden. Nieuwkomers o.a. Daniele Knirim en Ai Hashimoto.

Lid NGA en KunstKoopregeling Mondriaanfonds.

Galerie Adoráble ART+DESIGN past de Gallery Fair Practice Code  toe in relatie met haar kunstenaars en klanten.

(Lees de volledige Code van gedragsregels aan het eind van deze pagina)


GALERIE PROFILE

Adoráble ART+DESIGN explores contemporary art through the works of several of todays artists, sculptors and designers. The gallery is always searching for cutting edge combinations of both 2- and 3-D pieces from the Dutch and international art scene.
At the same time, the gallery promotes thrilling objects of visual design. In this domain the audacious ‘meeting’ between art and design in our presentations realizes even a more exciting experience and makes a collectors heart beat faster.

Adoráble ART+DESIGN participates at the major Dutch an international Art Fairs such as KunstRai, Amsterdam / Art The Hague, Den Haag / OBJECT, Rotterdam / BIG ART, Amsterdam / shared stand at PAN, Amsterdam and TEFAF, Maastricht.
Abroad we represent our artists at COLLECT, the leading international fair for contemporary craft and design at LONDON as well as online through ARTSY.

Located in an elegant 19th century city residence at The Hague, the gallery organizes exclusive invitation only events and 6 exhibitions a year.
Two new mid career artist (Nicolas Lefeuvre, Portugal and Catdogville, Sweden) joined our representation programme.
Member of NGA (gallery association) and KunstKoopregeling by Mondriaanfoundation.
Adoráble ART+DESIGN works according to the Gallery Fair Practice Code in relation with her artists, designers and clients.
(Please read the full Code at the end of this page)

 


 

Graag houden wij u op de hoogte van aankomende activiteiten of nieuws over de kunstenaars of nieuwe design producten.U kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief.

Please sign in for our Newsletter

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Heeft u direct een vraag?
  mail mij dan via het contactformulier


  Gallery Fair Practice Code

  1. De betrokken galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen. Andere mogelijke onderwerpen om in dit document vast te leggen zijn: monitoring en evaluatie van de afspraken, streefdoelen van beide partijen (bijvoorbeeld wat betreft zichtbaarheid in het buitenland), de relatie met een tweede galerie, afspraken over het verrekenen van mogelijke kortingen, over opdrachten van derden, of de verrekening van andere kosten zoals transport, fotografie, verzekeringen of opbouw van een tentoonstelling.
  2. De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling aan de galerie, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement en/of beslaglegging van de galerie.
  3. De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop van diens werk het volledige kunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs uitbetalen, voorzien van de naam en adresgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.
  4. Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze daarom vraagt.
  5. De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en concurrentie, maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken kunstenaar te zijn, in het geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar vertegenwoordigen. In het geval dat een galerie exclusief met een kunstenaar werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voor deze kunstenaar fungeert, en een andere galerie wil met deze kunstenaar een tentoonstelling organiseren, dan dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de condities waaronder een tentoonstelling kan plaatsvinden (zie bijlage voor een NGA voorbeeldcontract).
  6. De galerie wordt geacht deskundig en vakbekwaam te zijn en deze deskundigheid en vakbekwaamheid te onderhouden.
  7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt.* In het geval dat vast komt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke partij onecht is, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de klant hiervoor betaald heeft restitueren.
  8. Een galerie vermeldt op de website de doelstellingen, het programma, de werkwijze en het kunstenaarsbestand van die galerie.
  9. Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code (fairpracticecode.nl) te volgen, die onder meer een waarborg biedt tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de galerie of daarbuiten.

  IMG_0548